Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Andrew’s Pitchfork Signalen

0 0 Vote
Instructor

Andrew’s Pitchfork Signalen

Zevenenveertigste sessie van Forex Training

Welkom terug bij de Forex professionele training in financiële markten. In deze sessie zullen Andrew\\'s Pitchfork signalen in detail worden bestudeerd.

Eerste signaal model

In een Bullish format nadat een prijs de 3e pivot heeft bereikt zal deze toenemen tot de 1e pivot lijn. Dan zal de prijs dalen tot de 3e pivot lijn. Een verkooporder kan worden geplaatst op dit breakout point met een TP gelijk aan de prijs van de 3e pivot. SL kan boven een breekpunt zijn tot de laatste piek die de 1 pivot lijn heeft aangeraakt. Een voorbeeld op een uptrend laat zien dat de prijs de voorwaarden van dit model heeft bereikt, de prijs voldeed aan de 3e pivot prijs.

In een Bearish format, zal de prijs nadat deze de 3e pivot heeft bereikt afnemen tot de 1e pivot lijn. Dan zal de prijs verhogen tot de 3e pivot lijn. Een Kooporder kan op dit breakout point worden geplaatst met TP gelijk aan de 3e pivot prijs. SL kan boven een breakpoint zijn tot de laatste piek die de 1e pivot lijn aanraakte.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

Tweede signaal model

In een Bullish format nadat prijs de 3e pivot heeft bereikt zal deze stijgen tot de 1e pivot lijn. Dan neemt de prijs weer af naar de 3e pivot lijn maar net voor het aanraken van deze lijn zal zijn richting veranderen. Een Kooporder kan op dit keerpunt met TP worden geplaatst gelijk aan de 1e pivot prijs. SL kan lager zijn dan de 3e pivot lijn.

In een Bearish format kan nadat de prijs de 3e pivot heeft bereikt deze afnemen tot de 1e pivot lijn. Dan stijgt de prijs weer in de richting van de 3e pivot lijn maar net voor het aanraken van deze lijn zal zijn richting veranderen. Een verkooporder kan op dit keerpunt worden geplaatst bij TP gelijk aan de 1e pivot prijs. SL kan hoger zijn dan de 3e pivot lijn.

Een Bullish type kan worden getekend op MT4. Nadat de prijs is teruggekeerd van de 1e pivot lijn kan deze de 3e pivot lijn niet kruisen of raken. Zo kan een aankooporder op de laatste vallei geplaatst worden met een TP prijs gelijk aan de prijs van de nieuwste 1e pivot lijn kruising.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

Derde signaal model

In een Bullish format, nadat de prijs de 3e pivot heeft bereikt zal deze toenemen, maar het zal de 1e pivot lijn niet kruisen of raken dus het zal de richting weer veranderen naar de bodem. Nadat de prijs de Trigger lijn kruist kan de handelaar een verkooporder plaatsen met een TP prijs gelijk aan de 1epivot prijs. SL prijs is tussen het breakout punt en de laatste piek.

In een Bearish format nadat de prijs de 3e pivot heeft bereikt zal hij afnemen, maar hij zal de 1e pivot lijn niet kruisen  of raken dus hij zal zijn richting weer veranderen naar de top. Nadat de prijs de Trigger lijn kruist kan een handelaar een kooporder plaatsen met een TP prijs die gelijk is aan de 1e pivot prijs. SL prijs is tussen de breakout en de laatste vallei.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

Op de USDJPY symbool prijs heeft deze dit soort Andrew\\'s Pitchfork gevormd. De prijs raakt de 1e pivot lijn niet na het passeren van de 3e pivot dus kan een handelaar een kooporder plaatsen nadat de Trigger lijn werd overschreden. TP prijs werd bereikt in dit patroon als een Kooporder is geplaatst.

                    De handelaar moet een paar keer oefenen om zijn / haar vermogen om een geldig en correct patroon op te sporen te vergroten.

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates