Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Complementaire Definitiens op de Financiele Markt

0 0 Vote
Instructor

Complementaire Definitiens op de Financiele Markt

Vijfde sessie van Forex Training

                    Welkom terug bij Forex professionele training in financiële markten

                    In deze sessie kijken we naar swap commissie hedging dragen en het effect van de swap op trading. Zoals we al aangaven in de vorige sessie zijn er verschillende manieren waarop een broker winst kan claimen van een partij. Een hiervan wordt spread genoemd en deandere heet commissie, kosten gerekend door een agent of het bedrijf van een agent om transacties tussen kopers en verkopers te faciliteren. Dit gebeurt meestal bij toekomstige accounts en eenmalige verkoop.

Commissie

                    Commissie is zeer vergelijkbaar met wat je zou betalen als je een huis koopt of verkoopt via een makelaar. Als we nu kijken naar het platform als je focust op de oliehandel die we hebben gemaakt kun je zien dat er commissie is betaald en dat deze alleen gerelateerd was aan de toekomstige handel. Commissie werd niet genoemd in de buitenlandse beurshandel. Er zijn twee soorten accounts waar we hiervoor naar hebben gekeken: NDD (No Dealing Desk) en ECN (Electronic Communication Network). In deze accounts is er een commissie voor de broker in buitenlandse beurshandel en toekomstige handel. We zullen deze soorten accountsin de toekomst in meer detail bekijken.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

Swap

 We hebben het al kort over de swap gehad en hebben je er al wat informatie gegeven in de vorige sessie, maar omdat dit een vrij belangrijk en geavanceerd onderwerp is gaan we het er dit keer gedetailleerder over hebben. Swap of fixed rate rente zijn kosten die een partij betaalt voor lange trades. Swap rates worden elke dag berekend om middernacht op de server tijd van de broker. Transacties die zijn geopend voor middernacht en open blijven tot daarna zijn onderhavig aan swap rates. We gaan nu kijken hoe een swap wordt berekend.

                    Bijvoorbeeld in AUDUSD AUD is de geldende rente op dit moment 2.5 procent minus de USD rente die op dit moment 0.25 procent is. Gebaseerd op deze formule is het verschil in rente tussen AUD en USD 2,5 minus 0,25 procent dat gelijk staat aan meer dan 2,25 procent. Zoals we eerder stelden staat elke dollar gelijk aan 100000 en als we dit vermenigvuldigen met 2,25 hebben we een jaarlijkse swap van 2250 dollar en als we dit getal delen door 360 voor een indicatie van dagelijkse bedragen is dat ongeveer 6,25 dollar van swap rentewaarde die zal worden onttrokken uit of gestort op je account. Dit is afhankelijk van de vraag of je koopt of verkoopt in je positie Als je een uitwisseling koopt met een hogere rente swap zal deze positief zijn en als je uitwisseling koopt met lagere rente of verkoopt in AUDUSD is de swap negatief. Voor een beter begrip is hier een voorbeeld in AUDUSD. Omdat AUD een hogere rente heeft wordt er gestort op je account bij een positieve swap voor een open inkooppositie en bij een negatieve swap voor een open verkooppositie. Om te begrijpen hoe positieve swaps worden berekend kijk je naar het volgende voorbeeld.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

                    Het verschil tussen de rente in dit geval AUDUSD zoals we al berekenden is 6.25 min X dat is het aandeel van de broker dat gelijk is aan Y. Dus 6,25 - X = Y. Dus Y is een getal kleiner dan 6,25 dat elke avond wordt toegevoegd aan je account voor je AUDUSD open posities.

                    De berekeningen voor een negatieve swap zal elke avond als volgt worden onttrokken van je rekening voor alle open posities:

                    In dit geval is het verschil in rente 6,25 dollar minus het aandeel van de broker wat betekent dat 6,25 dollar minus X gelijk is aan Z, en omdat de rente hier negatief is zal Z dus ook negatief zijn. Als je kijkt naar het platform hebben wij bijvoorbeeld een heleboel AUDUSD gekocht en verkocht. Als je goed kijkt is de positieve swap 27.40 en de negatieve swap is -35,93. Dit betekent dat een positieve swap altijd minder is dan een negatief swap. Dit komt omdat het aandeel van de broker van een positieve swap wordt afgetrokken en in een negatieve swap wordt toegevoegd omdat beide negatief zijn. Het is belangrijk om te weten dat op woensdag een swap 3 keer ten laste van accounts wordt gebracht als gevolg van het weekend (de markt is gesloten op zaterdag en zondag). Daarom zal elke woensdag een open positie worden onderworpen aan 3 maal de waarde van een positieve of negatieve swap.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Hedge

                    Hedge of Hedging is een investering in een individuele uitwisseling op twee manieren tegelijk. In eenvoudige termen betekent dit dat het verkopen en kopen van een bepaalde activa op hetzelfde moment. Het doel van hedging is het waarborgen van de prijs van activa tot een bepaald tijdstip in de toekomst. Dit verzekert de offset van de potentiële verliezen of winsten van de activa. Bijvoorbeeld, een zakenman heeft het voordeel van de aankoop van een chocoladepoeder. Van een aantal landen en het duurt twee of drie maanden om de goederen te leveren aan hem. Gedurende deze periode kan hij dramatische marktfluctuatie ervaren. Deze kan positief of negatief zijn. Daarom wil hij ook dezelfde hoeveelheid verkopen van het chocoladepoeder dat hij heeft gekocht door het openen van een nieuw account op hetzelfde moment. Met deze opstelling zal als de prijs van het chocoladepoeder stijgt ook de prijs van de door hem gekochte activa stijgen en zijn verkooppositie zal worden geconfronteerd met verliezen van hetzelfde bedrag. In principe betekent dit dat hij break even draait. En vice versa als de prijs van het chocoladepoeder daalt zal de inkooppositie die hij heeft winst maken. En opnieuw is het verschil hetzelfde en draait hij weer break even. Op deze manier kunnen alle ondernemers hun activa verzekeren in de markt. Er is ook een andere manier die Arbitrage heet, die populair is bij future trades. We zullen hier meer over vertellen in komende sessies.

Carry Trading

                    Volgend onderwerp is Carry Trades die niet alleen worden gemaakt voor het maken van winst van de positie zelf, maar ook voor het maken van winst op renteverschillen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de handel die we hier hebben gedaan met een lot in AUDUSD zijn de verliezen in de volgende 2-3 dagen -24 dollar en de swaprente is 27 dollar, wat betekent dat hoewel de positie zelf zal worden geconfronteerd met verliezen de swap positief is. Hoe langer de positie open is hoe meer swaps hij zal krijgen en het aantal zal aanzienlijk zijn. Dus carry trades zijn degenen die winst halen uit renteverschillen of swaps.

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

                    Deze transacties worden meestal gemaakt in uitwisselingen tegen een hoog tarief. Partijen die geïnteresseerd zijn in deze transacties hebben twee verschillende brokers nodig, een swap is gratis of rentevrij en één met een swap. Zoals je kunt zien op het platform hebben we één keer  gekocht en verkocht en eindigden we met een negatieve swap van -35 dollar en een positieve swap van 27 dollar, om zo winst te maken heb je een broker met swap nodig. Voor positieve en negatieve swaps heb je te  maken met een broker met gratis of rente swap. Een van de brokers die een swap gratis aanbieden is ICM (International Creative Management Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Als je goed kijkt zijn er posities geopend voor een paar dagen hier en ze hebben geen swaps.

Een lot transactie in AUDUSD die in de handel is geweest met deze broker kan niet wordt blootgesteld aan een swap. Zo kunnen we kopen van andere brokers zoals FXPro om winst te halen uit positieve swaps en te verkopen aan andere brokers zonder swap. Zo hebben we "afgedekt?, wat betekent dat we geen winst of verlies hebben, maar de tijd van de grootte van de swap zal worden verhoogd tot een aanzienlijk bedrag. Omdat transacties de meest bekende handel op markten is waar partijen doorgaans in geïnteresseerd zijn de AUDJPY en AUDUSD zijn. Zoals je merkt is er een grotere neiging om de uitwisseling te kopen met een hogere rente wat resulteert in een swap. Derhalve beïnvloedt de swap het proces omdat handelaren willen kopen, zodat ze winst kunnen behalen en tegelijkertijd swaps verzamelen wat betekent dat partijen meestal hun aandacht richten op transacties waarbij ze winst maken en tegelijkertijd swaps verzamelen. Wil je de juiste zet doen met dit soort uitwisseling moet je een perfect inzicht hebben in de marktinflatie op dat moment. Dit betekent dat bij de hoge inflatie om winst te behalen op een swap je moet kopen en bij vlakke markt of markt neergang moet je plannen om te verkopen. Bijvoorbeeld de FXPro broker in AUDUSD voor wekelijkse periodes wanneer de markt inflatie heeft neemt de waarde van deze uitwisseling snel toe. Het heeft een vrij goede winst en swap en heeft een zigzag routine in gewone markten die betaalbaar is gezien de swaps. Maar in een markt met deflatie zal zijn waarde weer stijgen na een scherpe daling. Dit toont een opwaartse markt trend tendens in dit valutapaar.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Dat concludeert deze sessie, tot de volgende keer en een andere sessie

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates