Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Continue en Omgekeerde Hoofd en Schouders

10 1 Vote
Instructor

Continue en Omgekeerde Hoofd en Schouders

Dertigste sessie van Forex Training

                    Welkom terug bij Forex professionele training in financiële markten. In deze sessie worden Doorlopende en Omgekeerde Hoofd en Schouder patronen in detail besproken. Voordat we verdere uitleg geven over deze patronen moeten traders wat verplichte zaken uitzoeken.

Neklijn Neergaande Trend

De neklijn kan door de trader worden getrokken door het verbinden van de vallei van de linkerschouder naar de vallei van de rechterschouder. De linkervallei is tussen de linkerschouder en het hoofd terwijl de rechtervallei tussen hoofd en rechterschouder is. Vanwege het feit dat hoofd en schouder een omgekeerd patroon is wordt dit formaat gevormd op de opwaartse trend derhalve zou de voorziene trend naar beneden zijn als marktprijs de neklijn kruist.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Neklijn Opwaartse Trend 

De Neklijn kan door de trader worden getrokken door het verbinden van de top van de linker schouder naar de top van de rechter schouder. De linkerpiek ligt tussen de linker schouder en hoofd terwijl de rechter piek ligt tussen hoofd en rechterschouder. Aangezien dit format hoofd en schouders zou worden gevormd op een neerwaartse trend zal de voorspelde richting van de prijs stijgen na het passeren van de neklijn.

H hoogte

Een verticale lijn tussen het Hoofd en de Neklijn in Neerwaartse trend of de onderkant van het Hoofd en de Neklijn.

Instapprijs

Order Instapprijs is het punt waar de neklijn de marktprijs kruist.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Take profit

Take Profit is gelijk aan H of de helft van de waarde van H.

Stop loss

Bij de verminderingsmodus Stop Verlies is boven het piekpunt van de rechterschouder, terwijl in de verminderingsmodus Stop Verlies de prijs onder de rechterschouder vallei kan worden geplaatst.

Last kiss

Last kiss is een gunstig punt waar handelaren een bestelling kunnen plaatsen dit komt voor als de prijs terugkeert naar de lijn van de Neklijn nadat hem eerder gekruist heeft.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Grafieken illustreren de specificatie van de verschillende hoofd en schouder patronen. Er zijn 3 verschillende omgekeerde types met weinig discrepantie. In een stijgende trend in de eerste grafiek beweegt de prijs opwaarts in een uptrend totdat hij het linkerschouder hoogtepunt bereikt. Daarna volgt een lichte daling op een uptrend naar het Hoofd met nog een afdaling gevolgd door een stijging en uiteindelijk passeert de neerwaartse beweging de nek met verdere daling. De middelste grafiek geeft een ander voorbeeld van uptrend. Linker schouder hoofd en rechterschouder worden gevormd en neklijn kan worden getrokken in een uptrend door het verbinden van de linker schouder vallei naar de rechterschouder vallei. H is een verticale lijn van de top van het hoofd naar de Neklijn. Hals is soms horizontaal en heeft vaak een helling. De grafiek rechtsboven laat zien dat de neklijn is een gradiënt lijn waarin handelaren geen enkele bestelling plaatsen als gevolg van de ongepaste en late invoerprijzen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

In afnemende mode verbindt de neklijn de linkerschouderpiek met de rechterschouderpiek. H is de verticale lijn tussen Head bodem en Neklijn. De neerwaartse Neklijn wordt weergegeven in de linker grafiek terwijl de opwaartse neklijn wordt getoond in de rechtse grafiek met een laat doorbraakpunt dat niet geschikt is om een order te plaatsen. Het startpunt is de breakout prijs waar de prijs de neklijn kruist dus in een uptrend kan een handelaar kan een verkooporder plaatsen op een breakout punt in de 3 top bovenste grafieken. De 3 onderste grafieken tonen een dalende markt waarbij handelaren kooporders kunnen plaatsen op het breakout punt. Stop Loss op Verkooporders kan over de rechterschouder piek zijn, terwijl het bij aankooporders lager kan zijn dan de rechter schouder vallei.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Er zijn 3 verschillende typen relaties tussen H en rechterschouder. De linkergrafiek laat een patroon zien waarbij de rechterschouder hoogte lager is dan H / 2. Dit type van hoofd en schouder vertegenwoordigt de beste kans om een ​​verkooporder te plaatsen. De middelste grafiek toont dat H / 2 gelijk is aan de hoogte van de rechterschouder en dus hebben TP en SL evenveel maar in de tegengestelde richting. De rechtergrafiek laat zien dat de rechterschouder hoogte hoger is dan H / 2.In dit type is de SL waarde meer dan TP dus wordt dit type niet aanbevolen voor het plaatsen van een order. Meestal staat TP op H / 2 waarde van het breakout punt. De grafiek linksonder geeft de beste conditie voor een handelaar om een verkooporder te plaatsen waarin de Neklijn een opwaartse trend heeft. De grafiek rechts-onder illustreert de slechtste voorwaarde voor een handelaar om een verkooporder te plaatsen waarbij de Neklijn een neerwaartse trend heeft.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Bullish en Bearish hoofd en schouder patronen hebben dezelfde condities en wijze gelet op de verhouding tussen de juiste schouderhoogte en H / 2.

Continue Hoofd en schouder

Continue hoofd en schouders wordt getoond in de volgende grafieken. De linkergrafiek toont een uptrend, gevolgd door een lichte daling. Linkerschouder, hoofd en rechterschouder worden gevormd met een opwaartse richting die de neklijn kruist. Zoals duidelijk is wordt de uptrend gevolgd na het hoofd en schouder. Dit patroon is geclassificeerd als continue. In de rechtse grafiek wordt een continue hoofd en schouder op downtrend gevormd.

Hoofd en schouder is een uniek patroon dat zowel een continue en omgekeerd format levert.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

                    De handelaar kan MT4 bekijken voor verschillende geschikte voorbeelden. Bijvoorbeeld bij een omgekeerde hoofd en schouder kan de handelaar zijn figuur tekenen met Trendline optie in de werkbalk. De linkerschouder wordt gevolgd door het hoofd en de Rechterschouder zodat de neklijn gemakkelijk kan worden getrokken. De trendbeweging kan worden voorspeld door het gebruik van het Fibonacci patroon op de H lijn. Fibonacci toont dat trend de H / 2 voorbij is, gevolgd door een daling maar het heeft het H bedrag gekruist vanaf het breakout punt. De handelaar moet flink oefenen om zijn / haar tradingsvermogen te ontwikkelen. Het is beter om asymmetrische hoofd en schouder patronen die moeilijk te identificeren zijn te tekenen.

                    Er is een ander voorbeeld met een lange linkerschouder gevolgd door een hoofd en kleine rechterschouder waarbij de hals een stijgende lijn is. Zowel de links als rechtse valleien zijn verbonden en een Fibonacci patroon is getekend met een verticaal formaat op H kan worden geplaatst op het breakout point om de H /2 en H punten te herkennen. Trend heeft de neerwaartse richting gevolgd en is de H / 2 prijs gepasseerd. In dit voorbeeld kan een handelaar andere verschillende hoofd en schouderpatronen tekenen, echter haar breakout punt was te laat gevormd. Een continue hoofd en schouder patroon kan gemakkelijk op een downtrend worden getekend.De neklijn kan worden getrokken door het verbinden van de linker en rechter valleien met een stijgende lijn. Een Fibonacci patroon kan een handelaar H / 2 en H prijzen gemakkelijk helpen vinden, zoals in het vorige voorbeeld. Zowel H als H / 2 prijzen hebben de marktprijs bereikt.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Een ander voorbeeld is te vinden op de D1 tijdlijn. Op een opwaartse trend kan een voortdurende Hoofd enSchouder worden getrokken. Een Fibonacci voorbeeld is geplaatst op H lijn. De handelaar kan de Fibonacci lijn verplaatsen om de drukte in de grafiek te verminderen. H / 2 en H prijzen zijn later bereikt met de markttrend. Er zijn talrijke voorbeelden van verschillend tijdsbestek van een symbool. De handelaar kan een hoofd en schouderpatroon te vinden op H4 tijdsbestek zodat een gebied kan worden gemarkeerd voor verdere studie. Linkerschouder, hoofd en rechterschouder kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd. Er zouden verschillende schouderlengtes zijn in een patroon dus Hoofd en schouder kan een asymmetrisch patroon zijn. Een andere omgekeerde hoofd en schouder op een neerwaartse trend. Het vorige patroon is een stijgende lijn, terwijl het recente voorbeeld een neerwaartse neklijn heeft.

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates