Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Elliott Waves Theorie

0 0 Vote
Instructor

Elliott Waves Theorie

 Vijfenveertigste sessie van Forex Training

Welkom terug bij Forex professionele training in financiële markten. In deze sessie zal de Elliott Wave in detail worden bestudeerd.

Elliott Waves

Elliott Waves theorie wordt vaak gebruikt in de technische analyse. De theorie berust op de algemene volgordes en systemen. Mensen zijn een deel van het heelal dus wordt menselijk gedrag afgeleid uit het systeem van het heelal. Dus Elliott Waves past de universele orde toe op de financiële markten om de toekomstige trend op de markt en de prijs te voorspellen.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Elliott Waves omvat 5 grote en 3 corrigerende swings. Nummers 3, 5 en 8 zijn beschikbaar in de Fibonacci-reeks. De belangrijkste swings zijn 12345, terwijl A B en corrigerende swings zijn en B volgt de richting van de belangrijke trend. Nummers 1, 3 en 5 zijn de belangrijkste swings met instemmende richting op de belangrijkste trend, terwijl de nummers 2 en 4 omgekeerde grote swings zijn. Swings 13, 5 en B zijn volgend en swings 24, A en C zijn omgekeerd. De Elliott Waves trend kan glad, gerimpeld of een zigzag zijn. Elke swing kan een Elliott Waves patroon in zijn structuur hebben. Bijvoorbeeld in deze grafiek zijn er 34 swings. 34 is ook een Fibonacci getal.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Swings kunnen worden ingedeeld in 9 categorieën op grond van hun grootte en tijdsverloop:

 1. Grand Super Cycle: Meerdere eeuwen
 2. Super Cycle: Meerdere decennia
 3. Cycle: een jaar of enkele jaren
 4. Primair: Een paar maanden of enkele jaren
 5. Intermediate: Weken tot maanden
 6. Minor: Weken
 7. Minute: Days
 8. Minuette: Uren
 9. Subminuette: Minuten

De belangrijkste Elliott Waves voorwaarden zijn:

 • 2e swing mag niet het startpunt van de 1e swing bereiken
 • 4e swing mag niet het startpunt van de 3e swing bereiken
 • 3e swing moet een hogere prijs raken dan de 1e swing in Bullish formaat
 • 3e swing moeten lagere prijs raken dan de 1e swing in Bearish formaat
 • 3e swing kan niet korter zijn dan de 1e en
 • 5e swing terwijl dit vaak de langste swing is
 • 4e swing mag niet het eindpunt van de 1e swing bereiken

Swings nummer 1, 3 of 5 kunnen sub-swings hebben. De uitgebreide swing heeft 5 sub-swings met Elliott Waves patroon die aantoonbaar zijn op het tijdschema van de belangrijkste Elliott Wave swings. Vaak heeft de 3e swing een uitbreiding in zijn structuur. Linker grafiek toont de uitbreiding die heeft plaatsgevonden op de 1e swing. De grafiek in het Midden illustreert de uitbreiding op de 3e swing terwijl de rechter grafiek extensie weergeeft op de 5e swing.

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Zelfs als een handelaar de uitbreiding en de belangrijkste swings niet kon ontdekken kan hij / zij rekening houden met de 9 swings van de analyse. Uitbreiding kan ook voorkomen op sub-swings.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Soms blijft swing nummer 5 achter op het 3e hoge swing punt door het snelle verloop van de 3e swing. Dus handelaren kunnen de 3e en de 5e swing overwegen als een Dubbele Top patroon dat een Verkoopsignaal produceert.

Als de 5e swing 5 sub-swings bevat en die sub-swings hebben geen Elliott Waves patroon dan kan een handelaar de swings als een driehoek patroon beschouwen. Als trend een breakout punt kruist kan een verkooporder op een Bullish trend en een kooporder op een Bearish trend worden geplaatst. Vaak heeft elke belangrijke swing 3 sub-swings die een driehoek patroon vormen dat soms uiteenlopend kan zijn.

Meestal heeft één van de 2e en de 4eswing een complexe vorm en structuur.

Een handelaar kan de eindpunten van de 1e en de 3e swing verbinden door een Trendlijn, dan kan een parallelle lijn op een startpunt van de 2e swing worden geplaatst. Vandaar dat de 4e en de 5e swings kunnen worden gespeculeerd met dit kanaal. Als de 4 swing geen gedefinieerde lijn vormt of hoger of lager is kan een handelaar een Trendlijn trekken vanaf het 2e swing eindpunt naar het 4e swing eindpunt en dan een parallelle lijn met deze Trendlijn plaatsen op het eindpunt van de 3e swing om het eindpunt van de 5e swing te voorspellen.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

De corrigerende swings verfijnen van de marktprijs en bewegen ten opzichte van de grote swings. Corrigerende swings vereisen meer aandacht vanwege hun complexiteit. Er zijn drie soorten corrigerende swings:

 1. Zigzag
 2. Plat
 3. Driehoek

Een zigzagpatroon 5-3-5 is een neerwaartse trend op een uptrend dus het is een omgekeerd patroon. Op een Bearish trend zal dit patroon een opwaartse richting hebben 2 of 3 zigzagpatronen kunnen worden gedetecteerd in een trend als er een sub-swing patroon is de eerste trend is W gevolgd door X en Y trends.

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Plat is een ander type van een correctieve swing, 03-3-5 waarbij swings worden genoemd. A, B en C. C heeft een hogere prijs dan A waaruit blijkt dat er minder neiging is om de belangrijkste swings te verfijnen. Vaak komt dit type na sterke en krachtige laatste grote swings, nummers 1 3 en 5. Een speciaal type flat formaat wordt gevormd nadat swing B hoger is gesloten dan de 5e swing en de swing C lager is dan de swing A in een Bullish trend. In zeldzame omstandigheden kan B gesloten worden over de 5e swing terwijl het C eindpunt hoger is dan eindpunt A.

Driehoekspatroon 3-3-3-3-3 heeft 5 opeenvolgende 3-set corrigerende swings waarbij sub-swing misschien geen correctief patroon hebben. Net als een driehoekspatroon vormen de opeenvolgende golven en swings symmetrisch. Aflopende, oplopende en omgekeerde symmetrische driehoek formats. Swings heten A, B, C, D en E. Omdat deze vormen continu patronen zijn zijn ze aanwezig zijn op correctiepatronen. Golf B moet groter en langer zijn dan de wave A. Sub-swings kunnen Zigzag of Flat-formaat hebben. Driehoek patronen zouden worden gemaakt nadat B of de 4de golf is gevormd. Het driehoeksformaat kan 9 swings hebben dus de trend zal vormen na een langere tijd.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Er is een formaat waarin een aantal corrigerende soorten vormen met elkaar gecombineerd worden. De combinatie kan bestaan ​​uit Zigzag, Plat en Driehoek. Hoewel er meerdere vlakke patronen kunnen zijn kan er maar één  Driehoek patroon ontstaan ​​dat het laatste patroon van deze combinatie zal zijn. Een kort combinatiepatroon heeft WXY punten, terwijl een langer formaat WXYXZ punten heeft. Elliott Waves is een complex en moeilijk patroon dat grondige opgedane kennis en jarenlange praktijkervaring vereist. Het specificeren van de punten moet worden gedaan op langere termijnen dus sub-swings kunnen worden bepaald in kortere tijdsbestekken. De belangrijkste kwestie bij het opsporen van Elliott Waves patronen is het vermogen om swings en punten te specificeren. Er zijn meerdere websites met nuttig Elliott Waves materiaal op het internet zoals Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates