Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Order Types en Specificaties

8 1 Vote
Instructor

Order Types en Specificaties

Twintigste sessie van Forex Training

Welkom bij Forex professionele training in de financiële markten. In deze sessie zullen we praten over soorten orders, winst- en verliesbedrag, openstaande bestellingen, het wijzigen en sluiten van orders.

Instant Uitvoering

                    Orders kunnen worden ingedeeld in twee types op basis van hun uitvoeringsmethode. Instant uitvoering en Markt uitvoering. Als een broker orders met Instant Uitvoering biedt als een handelaar een transactie wil bestellen op een symbool voor een exacte prijs dan MOET een broker die order plaatsen precies op de door de handelaar gewenste prijs. Indien een order niet kan worden aangenomen kan een broker een handelaar vragen of hij / zij liever zijn / haar order opent op een andere aangrenzende prijs. Als een broker geen Instant orders biedt maar een handelaar vraagt om een order te openen op een exacte prijs. Als de order niet op de gewenste prijs kan worden geplaatst heeft een broker de bevoegdheid om die order te openen in een slotkoers op die gewenste prijs. Dit wordt koop en verkoop in Instant uitvoering genoemd omdat het zonder enige verandering is maar in Market Execution heet het ?Buy by market? en ?Sell by market?.

Take Profit

            Take profit of winstbedrag afgekort tot TP is een limiet die je op een order kunt stellen die je aanvaard als de marktprijs voldoet aan je richtprijs. In wezen, als de prijs voldoet aan je take-profit limiet wordt de order automatisch afgesloten. Uiteraard moet op een kooporder de take-profit prijs hoger zijn dan de huidige prijs. In een sell positie van een handelaar moet de take-profit prijs lager zijn dan de huidige prijs.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Stop Loss

Stop loss of verlies bedrag afgekort SL is de prijs die je kiest om het verlies te beperken als de markt het tegenovergestelde doet van je voorspelling in een order. In een kooporder is SL lager dan de huidige prijs echter in een verkooporder moet SL een hogere prijs hebben dan de huidige prijs. SL wordt ten zeerste aanbevolen vooral in een volatiele markt of in het weekend als er sprake is van een enorme kloof tussen de prijzen van vrijdag tot maandag. Het verschil in volume kan ergens tussen de 10 en 200 pips zijn.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Garantie

Sommige brokers zoals ICMBrokers kunnen het uitvoeren van SL en TP prijzen garanderen tijdens de werkdagen van de markt (Met uitzondering van de tijd tussen vrijdag en maandag) zodat je order automatisch zou worden gesloten zodra SL of TP een marktprijs bereikt. Garantie is uiterst belangrijk voor partijen die handelen in goud, olie en aandelen.

Afwijking

Als de marktprijs extreem schommelt kan een handelaar geen order openen of sluiten op de exact gewenste hoeveelheid dus een prijswijziging of re-quote vindt plaats. Als je wilt dat een broker een order sluit of opent op een prijs dichtbij de gewenste prijs moet een handelaar de  genoteerde prijs in het Order Venster inschakelen. Deze optie is beschikbaar voor brokers die Instant orderuitvoering bieden. Brokers die Markt Executie orders vertegenwoordigen hebben deze optie al toegepast op alle orders.

Order Venster

De handelaar kan het ordervenster openen op verschillende manieren, het makkelijkst is op de Nieuwe Order-knop op de bovenste werkbalk te klikken of op F9 op het toetsenbord. Het symbooltype kan worden gekozen in het eerste veld waar alleen actieve symbolen aangeboden door een broker zijn opgesomd. Bijvoorbeeld EURUSD_Ask is niet verhandelbaar op FXOpen broker omdat deze broker zowel EURUSD en EURUSD-Vraag symbolen vertegenwoordigt worden op Market Watch beide symbolen getoond. Als een handelaar naar een symbool wijst zonder enige beweging verschijnt een box  met enkele details over dat symbool. "Nee" voor een Handelsoptie betekent dat het symbool niet verhandelbaar is bij deze broker. Dus EURUSD is het verhandelbare symbool in FXOpen. Na het openen van het Nieuwe Order venster als de gebruiker de grafiek verandert naar GBPUSD en vervolgens de EURUSD_Ask grafiek opent wordt het GBPUSD symbool automatisch ingevuld in de box. Het is noodzakelijk om een verhandelbaar symbool te selecteren in het Order venster.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

 Het door een handelaar gewenste Volume moet worden overwogen in het volgende vak. Het Commentaar vak is nuttig voor de toekomst. Als de handelaar informatie of rechtvaardiging voor deze handel wil inwinnen. Omdat FXOpen geen huidige Instant uitvoeringsorders heeft. De verkoop / koop buttons zijn "Verkoop op Markt" en "Koop op Markt". Dit betekent dat de broker niet garandeert dat je bestelling zou openen op je exacte gewenste prijs maar een nauwe beschikbare marktprijs  wordt automatisch door een broker gekozen. Bijvoorbeeld een verkooporder die is geselecteerd naast voorgaande verkooporder kan worden bekeken als voorafgaande periode is gekozen. De handelaar kan gewoon de koopoptie kiezen door op ?Koop op Markt" knop te klikken.

Handelaren kunnen zich aanmelden voor een account bij een broker die Instant uitvoering biedt zoals FXPro. Als je de Nieuwe Order-button hebt gekozen zijn de SL en TP velden actief voor door de gebruiker gedefinieerde cijfers.Handelaren kunnen klikken op Omhoog / omlaag knop van deze velden zodat MT4 de huidige prijs automatisch invult, ordertype wordt weergegeven in een Type veld. De handelaar kan de button verkopen of kopen  selecteren op basis van zijn / haar voorspellingen. Om prijswijzigen of Re-quote te verwijderen op een volatiele markt kan de gebruiker de ?Geef maximale afwijking van genoteerde prijs? aanvinken. De maximale afwijking toont het aantal pips dat een broker kan overwegen op een bestelling op een volatiele markt, bijvoorbeeld  4 of 10 pips op basis van de toestemming van een handelaar. Bijvoorbeeld een verkooporder wordt gekozen op EURUSD symbool met 0,1 lot. Hoewel TP handmatig kan worden ingevoerd zou het beter zijn de TP cijfers met de omhoog / omlaag button te bepalen. Voor een verkooporder TP moet deze lager zijn dan de huidige prijs dus in dit voorbeeld moet een trader het TP bedrag verlagen. Op de volgende stap door op de Verkoop-knop te klikken. Een verkooporder wordt geplaatst op EURUSD met gespecificeerde TP prijs. In recente MT4 platforms kun handelaren de TP of SL prijs selecteren, wijzigen en verwijderen. Bovendien kunnen deze eenvoudig worden verplaatst in de grafiek.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Handelaren moeten overwegen dat er enorme verschillen zijn tussen Demo en Echte accounts door dezelfde broker. De meeste brokers vertegenwoordigen lagere provisie en spread met een snellere respons in demo-accounts dan in echte accounts. Een uitstekende service in het demo-account impliceert geen bevredigend functie van het echte account.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Lopende order

Lopende orders kunnen worden ingedeeld in Limiet en Stop orders.

            Een kooporder limiet moet worden geplaatst als een handelaar speculeert dat de trend op de markt zal stijgen na het raken van een bepaalde prijs (Instapprijs)lager dan de huidige prijs op een neerwaartse trend.Dus Koop Limiet is besteld op een lagere prijs dan een actuele prijs met een prognose van de opwaartse trend.

            Koop Stop orders worden toegewezen aan een hogere prijs wanneer een handelaar voorspelt dat de marktprijs zal oplopen tot een bepaald bedrag gevolgd door verdere stijging. Daarom moet Koop Stop order geplaatst worden op een hogere prijs dan een huidige prijs.

            Verkoop Limiet order moet worden geplaatst als een handelaar speculeert dat de trend op de markt zal dalen na het bereiken van een bepaalde prijs (Entry Price) hoger dan de huidige prijs op een opwaartse trend.

De handelaar kan een Verkoop Limiet tegen die prijs bestellen dus hij / zij moet een hogere prijs dan een huidige prijs invoeren. Verkoop Stop orders worden geplaatst wanneer verdere prijsverlaging wordt geanticipeerd door een handelaar nadat marktprijs een bepaalde lagere prijs dan de huidige prijs bereikt.Daarom moet een handelaar een lagere prijs te selecteren in plaats van de huidige prijs voor een Verkoop Stop order.

Tot slot Limiet bestellingen moeten op de markten worden geplaatst die mogelijk van richting

veranderen naar een bepaalde prijs terwijl Stop orders aangeven dat de handelaar  voorspelt dat er GEEN richting verandering zou zijn van een trend op de markt, zelfs nadat deze prijs een behoorlijk niveau bereikt.

Op elke lopende order kan een handelaar een vervaldatum bepalen waarop de bestelling wordt geactiveerd wanneer de prijs de opgegeven prijs bereikt. Een voorbeeld verduidelijkt de genoemde kwestie. Een handelaar kan het nieuwe ordervenster openen op een EURUSD symbool. Het type order moet worden gewijzigd in pending Order. Een nieuwe optie verschijnt in het venster Order. In dit voorbeeld is Koop Stop order gekozen zodat de startprijs hoger moet zijn dan de huidige prijs. Een opmerking wordt weergegeven onderaan een Order venster dat de minimum pips toont die een handelaar moet toevoegen aan de huidige prijs om een Koop Stop order te plaatsen. Dit kan tussen 2 en 20 pips zijn in de Forex markt terwijl in de Commodity markt het aantal pips normaal gesproken hoger zou zijn. Gezien het feit dat de huidige prijs in dit voorbeeld 1,37221 is kan de Koop Stop-order prijs 1,37400 worden. Na het klikken op de knop Plaatsen wordt de order ingediend en weergegeven op de grafiek naast de gegevens. Bijvoorbeeld, een handelaar verwacht dat de prijs omhoog zou gaan maar zou dalen tot een bepaalde waarde voor de opwaartse beweging. Dus een Koop Limiet order met de prijs van 1,37020 kan op EURUSD worden geplaatst. Op basis van de voorspellingen van een handelaar zou de marktprijs dalen tot een bepaald niveau gevolgd door een stijgende trend in de richting van een hogere prijs dan 1. 37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Op het GBPUSD symbool eenvoorspelt een handelaar een neerwaartse richting zodat hij / zij kan een Verkoop Stop order met  een lagere prijs dan de huidige prijs minus 10 pips kan bestellen. De prijs van 1,6790 kan worden ingevoerd in de prijsbox en de plaatsingsknop wordt ingedrukt. Als een handelaar een kleine opwaartse beweging verwacht vóór een trenddaling dan kan hij / zij een Verkoop Limiet bestelling plaatsen met de prijs 1,6850. Beide orders worden in de gegeven grafiek getoond. Als er een Vervaldatum moet worden verbonden aan de order kan een handelaar met de rechtermuisknop op de voorkeursorder klikken. Wijzig optie in het menu moet worden geselecteerd en in het Order venster kan het selectievakje voor de vervaldatum worden aangevinkt. De vervaldatum kan worden geselecteerd als een handelaar een nieuwe bestelling wil plaatsen of zelfs in het wijzigingsvenster van een eerdere bestelling. De vervaldatum kan worden ingesteld met een bepaald uur, dag, maand en jaar. De order met vervaldatum is actief tot de vervaldatum is bereikt.

Wijzigen

Wijzigingen van orders kunnen worden aangebracht op SL, TP of vervaldatum van elke order. De orders zijn genoteerd op de tab trade van een Terminal-venster. Het TP gebied van deze orders met minder dan 10 pips tot TP prijs is groen terwijl SL velden van de orders met minder dan 10 pips tot de SL prijs rood zijn. Uitgevoerde orders zijn gecategoriseerd in een sectie terwijl lopende orders in een andere groep worden bewaard. Bijvoorbeeld een uitgevoerde verkooporder kan worden aangepast door middel van het wijzigen of verwijderen van de order optie in het snelmenu van die bepaalde order. In dit voorbeeld is de SL prijs niet toegepast door een handelaar. Hij kan handmatig worden ingevoerd of een handelaar kan de hoeveelheid selecteren van de verschillen tussen de huidige prijs en de SL prijs van het Level veld. Het waarde in niveau is vertegenwoordigd in pipet eenheden, dus 100 punten betekent een 10 pips kloof. Dus SL en TP prijzen kunnen worden gewijzigd via het modificatie venster. Ze kunnen worden verwijderd door het selecteren van het bedrag gevolgd door de Backspace toetsenbordknop en zij zullen uit de bepaalde order worden verwijderd. Een handelaar kan eenvoudig SL en TP prijzen toevoegen aan een ​​order in de Transactie tab, door middel van het modificatie venster. Wijziging van hangende orders kan worden toegepast op dezelfde wijze. Bijvoorbeeld op een Buy Stop order trader kan Prijs SL TP en Vervaldatum veranderen. In behandeling zijnde orders kunnen worden verwijderd door middel van het modificatie venster anders kan een handelaar de verwijderknop aan de rechterkant van elke order toepassen op het Transactie tabblad van het Terminal-venster.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Trailing Stop/Break Even

In een transactie waarin de prijs beweegt in de richting van het TP punt kan een handelaar een optie plaatsen waarbij de SL prijs de startprijs van de order wordt. Deze optie wordt trailing-stop genoemd. De handelaar moet de Trailing Stop hoeveelheid selecteren zodat als de prijs beweegt in de richting van de TP prijs op een hoger tarief. SL zou automatisch op nieuwe prijs worden geplaatst met de Trailing Stop hoeveelheid van de huidige prijs. Break Even is een andere optie waarbij de SL prijs kan worden verplaatst op de prijs van de order, door een handelaar, handmatig.

Een voorbeeld laat zien hoe de optie Trailing Stop te plaatsen op een order. Op het tabblad Handel van het Terminal-venster kan een handelaar rechtsklikken op een bepaald symbool en op de Trailing Stop optie, elk bedrag kan worden gekozen. In dit voorbeeld is het Trailing Stop bedrag vastgesteld op 15 punten. Dit betekent dat wanneer de prijs 15 pipetten richting TP prijs beweegt SL 15 pipetten uit de buurt zou zijn van de huidige prijs. Dus als de marktprijs naar beneden gaat richting TP punt zal SL een order prijs worden en met de verdere beweging richting de TP prijs zou SL verhuizen naar de nieuwe prijs, 15 pipetten verwijderd van de huidige prijs.Normaal zou een kleine Trailing Stop waarde een order al abrupt sluiten omdat 15 pipet een kleine waarde is die een markt met een normale fluctuatie kan bereiken in een korte periode van tijd. Deze order is automatisch gesloten met een kleine oscillatie. Aan de nieuwe SL prijs is voldaan. Een andere order kan zijn geplaatst met een gespecificeerde hoeveelheid TP en SL. Als de handelaar een hoger punt in wil voeren moet de aangepaste optie worden gekozen en elke voorkeurshoeveelheid worden ingevoerd. Er moet worden overwogen dat deze waarde in pipet is dus als een handelaar wenst te kiezen voor 40 pips dan moet 400 pipet worden ingevoerd. 400 punt Trailing Stop is een aanbevolen bedrag op een markt met een normale schommeling.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Slotpositie

Bestellingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Alle actieve orders zijn getoond in het Terminal-venster. Sommigen hebben 0,1 Lot terwijl anderen meer volume hebben. Bijvoorbeeld, een handelaar kan een order sluiten via het wijzigingsvenster. Een order kan volledig gesloten worden door te drukken op de knop Sluiten in het modificatie venster. Ook kan een bestelling gedeeltelijk worden afgesloten door het wijzigen van het volume van een bepaalde order in het modificatie venster. In een 1 lot bestelling, als een handelaar 0,2 invoert in het veld Volume en klikt op de knop Sluiten wordt slechts 0,2 lot afgetrokken van de aangegeven order. Het overige volume van die order is 0,8 lot. Gedeeltelijke afsluiting van een order is  afhankelijk van het type van het account bij de broker. Bijvoorbeeld het volumegehalte van FXPro op elke bestelling is 0,1 lot dus een handelaar kan het volume niet verminderen tot minder dan 0,1 lot, echter ICMBrokers biedt volume van de orders met 0,01 lot zodat de orders met 0,1 lot volume gedeeltelijk kunnen worden gesloten.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

            Handelaren moeten er rekening mee houden dat indien in een verkooporder prijs het SL punt bereikt de bestelling zal worden gesloten terwijl als de prijs het TP niveau bereikt de order niet zal worden gesloten, tenzij het TP passeert, vermeerdert met het bedrag van de spread. In een Koopprijs van de order moet de TP prijs bereikt worden zodat de bestelling kan worden afgesloten. Als de prijs beweegt in de richting van de SL prijs wordt de order gesloten zelfs als hij de SL prijs niet heeft bereikt. De SL prijs en de spread zijn dichter bij de order prijs in plaats van alleen de SL prijs. Bijvoorbeeld als de SL prijs in deze order 1,66955 is en de spread op GBPUSD is 2 pips dan zal de bestelling op 1,66975 worden afgesloten. Op een Verkoop Stop order voert het platform de lopende order uit zodra de prijs de Verkoop Stop prijs bereikt terwijl Koop Stop order eerder wordt uitgevoerd met het bedrag van de spread.

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates