RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

RSI en Moving Average Strategie

0 0 Vote
Instructor

RSI en Moving Average Strategie

Zestigste sessie van Forex Training

Welkom terug bij Forex professionele training in financiële markten. In deze sessie zullen RSI en Moving Average strategie worden bestudeerd.

RSI en Moving Average Strategie

RSI toont de overbought of oversold regio\\'s waar een marktprijs zijn richting voort kan zetten ondanks de weinige steun van handelaren, dus een keerpunt is zeer waarschijnlijk. Deze regio\\'s kunnen worden opgegeven door de prijsactie strategie waarbij een handelaar omkeringspunten met scherpe gradiënt in M30 of H1 kan vinden dus de RSI waarde moet worden ingesteld op 8. Naast RSI moet een handelaar het Moving Average patroon benutten zodat EMA 3 en SMA 15 kunnen worden ingebracht. De handelaar kan andere patronen zoals Stochastische 3.3.14 of MACD benutten in plaats van RSI 8.

Telkens als RSI of de alternatieve patronen divergentie detecteren wordt een signaal gegenereerd ter plaatse waarbij de moving average lijnen elkaar kruisen.

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

Verhandelbare Symbolen

Deze strategie kan worden benut voor alle symbolen vooral EURUSD en GBPUSD.

Time Frames

Hoewel deze strategie kan worden gebruikt in alle termijnen kan het beste resultaat worden afgeleid uit M30 en H1.

Koop of Verkoop signaal

Een koopsignaal wordt gegenereerd wanneer EMA3 SMA15 passeert naar de top na een divergentie.

Een verkoopsignaal zal worden geproduceerd wanneer EMA3 SMA15 kruist naar beneden na een divergentie.

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

TP en SL Limiet

Eerste TP prijs kan van 15 pips tot 23 pips zijn terwijl een tweede TP prijs kan variëren van 27 pips 30 pips. SL prijs kan lager zijn dan de lage prijs van het gebruikte candle patroon in een kooporder of hoger dan de hoge prijs in een verkooporder. Anders kan een handelaar de SL waarde bepalen 14-23 pips uit de buurt van de startprijs.

In de GBPUSD grafiek in het H1 tijdsbestek kan de handelaar een divergentie gevormd door het RSI patroon detecteren waaruit blijkt dat ondanks een neerwaartse trend de meeste handelaren hun verkooporders sloten en kleine handelaars de downtrend ondersteunen. EMA3 is SMA15 gepasseerd in de richting van de top op deze candle dus kan een handelaar een kooporder plaatsen. In een ander voorbeeld bewoog de trend naar boven terwijl de RSI weinig steun toonde voor een opwaartse richting dus twee divergenties zijn gevormd. Nadat beide divergenties EMA3 SMA15 hebben overschreden naar de bodem, waar een handelaar Verkooporders kon plaatsen.

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates