Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Aanvullende informatie over Andrew’s Pitchfork indicator

0 0 Vote
Instructor

Aanvullende informatie over Andrew’s Pitchfork indicator

Achtenveertigste sessie van Forex Training

Welkom terug bij de Forex professionele training in financiële markten. Aanvullende informatie over Andrew?s Pitchfork indicator; Andrew\\'s Pitchfork mislukking, respond en waarschuwingslijnen zullen worden bestudeerd in deze sessie.

Mislukking in Andrew?s Pitchfork

In een Andrew\\'s Pitchfork patroon als een prijs de 3e pivot lijn kruist nadat de 1e pivot lijn is geraakt zou elk koopsignaal ongeldig zijn in een bullish patroon. Aan de andere kant, als een prijs het 3e draaipunt passeert na het raken van de 1e pivot lijn dan zou elk verkoopsignaal onbetrouwbaar zijn.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

In een andere fout in een Bullish format als een prijs de 3e pivot lijn raakt nadat de 1e pivot lijn is bereikt gevolgd door een andere golf over de 3e pivot lijn dan veroorzaakt het kruisen van de 3e pivot lijn geen Verkoopsignaal. In een Bearish formaat als de prijs in de buurt van de 3e pivot lijn komt nadat de 1e pivot lijn is bereikt gevolgd door een andere golf lager dan de 3e pivot lijn dan produceert het oversteken van de 3e pivot lijn geen koopsignaal.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Een Bearish voorbeeld op MT4 illustreert het eerste mislukking format. Na een prijs die de 3e pivot heeft overschreden zou er geen verkoopsignaal op dit patroon zijn. In een ander voorbeeld op een opwaartse trend kan een patroon geen Koop signaal creëren nadat de prijs de 3e pivot lijn is overschreden naar beneden.

Het 3e mislukkingsformat wordt gevormd als een prijs oscilleert tussen de 3e en 1e pivot lijnen gevolgd door een beweging in de richting van de Trigger lijn. In een Bullish trend als een prijs de trigger lijn niet kruist en terugkeert in de richting van de top en de 3e pivot lijn raakt zelfs als uiteindelijk de prijs de Trigger lijn kruist naar de bodem zal een verkoopsignaal niet geldig of betrouwbaar zijn. In een Bearish formaat als een prijs de de Triggerlijn niet passeert en terug naar beneden gaat en de 3e pivot lijn raakt hoewel de prijs de Trigger lijn passeert richting de top zal een koopsignaal niet waar of geloofwaardig zijn.

Een Bullish voorbeeld toont aan dat de 3e tekortkoming niet ontstond dus een verkoopsignaal werd geproduceerd nadat de prijs de Trigger lijn had overschreden.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

De 4e tekortkoming aan Andrew\\'s Pitchfork patronen vormde toen de prijs een Trigger lijn kruiste en dan terugkeerde in zijn richting. In een Bullish trend, als een prijs de Trigger lijn richting de bodem passeert en terugkeert in opwaartse richting na het oversteken van de Trigger lijn gevolgd door een gekeerde trend zelfs als de prijs lager daalt dan de Trigger lijn dan zou een verkoopsignaal niet langer geldig zijn. In een bearish trend als een prijs de Trigger lijn passeert naar boven en zijn richting omkeert naar beneden na het oversteken van de Trigger lijn gevolgd door een ommekeer trend zelfs als de prijs hoger stijgt dan de Trigger lijn dan zou een koopsignaal niet meer betrouwbaar zijn. In het voorgaande voorbeeld zouden candles zijn gevormd boven de Trigger lijn, zodat een verkoopsignaal geldig is.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Een Kleine Andrew?s Pitchfork in een hoofdpatroon

Als een kleiner Andrew\\'s Pitchfork patroon vormt binnen een ander Andrew\\'s Pitchfork patroon zouden er een aantal voordelen zijn, zoals:

-SL zou toenemen

-TP zou afnemen

-Nog een bevestiging van het gedefinieerde signaal

Een klein Bearish patroon vormt in een hoofd Bearish patroon terwijl een klein Bullish patroon in een groter Bullish patroon zou zijn. Kleine patronen kunnen worden gedetecteerd in kortere termijnen.

Een voorbeeld laat zien hoe het kleinere patroon te vinden. Op een dalende trend werd een koopsignaal geproduceerd. Als een handelaar kiest voor een kortere termijn zou er een ander klein Andrew\\'s Pitchfork patroon met een neerwaartse trend zijn. Nadat de Trigger lijn werd gekruist naar de top werd een koopsignaal gegenereerd en de handelaar kon een kooporder plaatsen met een SL prijs onder de laatste vallei. Na kleine schommelingen heeft de prijs de gewenste TP prijs bereikt en hij zette zijn uptrend voort in de richting van de TP prijs van het hoofdpatroon.

Waarschuwingslijn

In een Andrew\\'s Pitchfork patroon kan de handelaar de afstand meten tussen de 3e en 1e pivot lijnen genaamd "R". In een Bullish type kunnen 3 parallelle lijnen onder de 3e pivot lijn worden getrokken. In Een Bearish type 3 kunnen parallelle lijnen over de 3e pivot lijn worden geplaatst. De kloof tussen de lijnen is gelijk aan R. Elke lijn kan een aanzienlijke invloed hebben op een markt koersbeweging.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

Reactielijn

Als de 2e en de 3e pivots zijn verbonden door een lijn dan kan de rechtstreekse afstand tussen deze lijn en de 1e pivot gemeten worden, bekend als L. 3 parallelle lijnen met een lijn tussen de 2e en de 3e pivot kan naast het patroon worden geplaatst met L afstand van elkaar. Aangenomen wordt dat een marktprijs de trend in de buurt van deze lijnen zou veranderen. In een voorbeeld werd een patroon getekend op een neerwaartse trend.

Op het MT4 platform werd een neerwaarts patroon getekend en de handelaar kon waarschuwingslijnen specificeren door het plaatsen van het kopie formaat op het patroon eroverheen. De 1ste lijn van het gekopieerde patroon op de 3e lijn van het hoofdpatroon. Aangezien de prijs steeg had de 2e lijn van het gekopieerde patroon geen significant effect terwijl de prijs schommelde omdat het de 3e lijn bereikte.

In een ander voorbeeld zou de handelaar een Trendlijn trekken om de 2e en de 3e pivots te verbinden dan kon een directe Trendlijn worden geplaatst tussen deze lijn en de 1e pivot bekend als "L". De handelaar kan Trendlijn "L" kopiëren en plakken door het inhouden van CTRL op het toetsenbord en te dubbelklikken op de "L" 4 gedupliceerdr "L" lijnen konden op de 1e pivot lijn worden geplaatst na het verbinden van de 2e en de 3e pivot. De marktprijs trend toonde geen grote verandering op L1 en L3 terwijl de prijs steeg in de 2e pivot lijn en terugkeerde naar de 1e pivot lijn op L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Waarschuwings en Reactielijnen garanderen niet dat er een trend beweging zou zijn terwijl handelaren ze moeten beschouwen als effectieve plaatsen op een marktprijs trend.

Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates