Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Wig - Stijgende Wig en Dalende Wig

10 1 Vote
Instructor

Wig - Stijgende Wig en Dalende Wig

Drieëndertigste sessie van Forex Training

Welkom terug bij Forex professionele training in financiële markten. Stijgende Wig en Dalende Wig zullen bestudeerd worden in deze sessie.

Wig

Het Wig patroon is een continu en omgekeerd patroon dat twee types heeft: Stijgende Wig en Dalende Wig.

Stijgende Wig

Stijgende wig kan worden gevormd op een overeenkomstig of omgekeerde punt op basis van een trend richting. Als het wordt gevormd op een dalende trend is het een continu patroon, terwijl het op een opwaartse trend een omgekeerd patroon zou zijn. De afstand tussen de top en de vallei van de laatste golf zou ons TP bedrag boven het breakout punt zijn. De afstand tussen de top en de vallei van de laatste wave zou ons SL bedrag boven de breakout of startprijs zijn.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Dalende Wig

Op basis van een trendrichting kan Dalende Wig een meebewegend of een omgekeerd patroon zijn. Indien het wordt gevormd op een dalende trend zou het een omgekeerd patroon zijn, terwijl op een opwaartse trend een continu patroon zou zijn. De afstand tussen de top en de vallei van de eerste wave zou ons TP bedrag boven het breakout punt zijn. De afstand tussen de top en de vallei van de laatste wave zou ons TP bedrag onder de breakout of startprijs zijn.

Er zijn verschillende voorbeelden op het MT4 platform. Een dalende wig op een uptrend heeft een continue wijze. Trendlijn kan worden getekend op de trend om de zigzag beweging te verduidelijken. Het TP bedrag kan worden berekend door de eerste golf van 434 pips. Nadat de prijs het breakout punt heeft overschreden kan een kooporder worden geplaatst bij 434 pips hoger dan de startprijs. De handelaar kan een Trendlijn tekenen om TP aan te geven anders kan het blijken uit een Fibonacci patroon door het te verplaatsen naar het breakout punt. SL is onder het dal van de laatste gol, dus TP zou veel hoger zijn dan de SL. Een ander voorbeeld is een Stijgende Wig op een opwaartse trend. TP bedrag kan worden berekend door het tekenen van een Fibonacci patroon. Door het verplaatsen van het Fibonacci patroon kan de TP prijs gemakkelijk worden afgeleid. SL is boven de top van de laatste golf.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

In de EURUSD grafiek met D1 termijn is een dalende wig gevormd na 178 dagen. De trend heeft een opwaartse richting nadat de prijs het breakout punt heeft gepasseerd. TP op Kooporder zou 462 pips hoger zijn dan de startprijs. Op W1 tijdsbestek van de AUDUSD is de marktprijs verhoogd tot een bepaalde waarde, gevolgd door een abrupte daling. AUDUSD heeft normaliter een opwaartse trend te wijten aan de hoge rente terwijl er een scherpe daling bij rentewijzigingen zou zijn.

                    Op USDJPY kan een handelaar een voortdurende Stijgende Wig vinden en de trend heeft zijn neerwaartse richting voortgezet. TP bedrag is de afstand van de eerste golf.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

                    Een ander Wig patroon kan worden geïdentificeerd in een Olie grafiek. Wig is een van de belangrijkste patronen die een handelaar moet bestuderen.

                    Dat concludeert deze sessie tot de volgende keer en een andere sessie

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates